Κώδικας και Πολιτικές Δεοντολογίας

parallax background

Κώδικας και Πολιτικές Δεοντολογίας

Το ΔΠΜΣ αναγνωρίζει και τηρεί τις πιο κάτω πολιτικές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , όπως αυτές αναφέρονται στον ιστοχώρο του ιδρύματος

• Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
• Πολιτική Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας – Βιοηθικής
• Πολιτική για ΑΜΕΑ και Πολιτικές της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία
• Πολιτική Ισότητας
• Πολιτική-Ποιότητας ΠΑΔΑ
• Πολιτική για την Προστασία της Υγείας από το Κάπνισμα
• Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
• Πολιτική διεξαγωγής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας
• Πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα στις εξ αποστάσεως εξετάσεις
• Πολιτικές Διαχείρισης Ιδρυματικού Αποθετηρίου “Πολυνόη”